Dziewczyna w czerwieni na peronie Budapesztańskiego Metra i klęczący przed nią chłopak. Scena, która zwróciła moją uwagę… Dlaczego? Nie wiem. Po prostu, czasami tak się dzieje, że coś zwraca moją uwagę i odruchowo kieruję obiektyw aparatu w to miejsce.

A lady in red on the Budapest Metro platform and a boy kneeling in front of her. The scene that caught my attention… Why? I don’t know. It’s just, sometimes it happens that something gets my attention and I reflexively direct the camera lens to this place.

Sama para z pierwszego planu, bez dziewczyny w czerwonych spodniach i siedzącego chłopaka – spoglądających w telefony na drugim planie, nie zbudowała by klimatu tego zdjęcia.

The couple in the foreground alone, without a girl in red pants and a sitting boyfriend – looking at the phones in the background – would not build the atmosphere of this picture.

Jedni zainteresowani sobą – drudzy wręcz przeciwnie.

The former are interested in themselves. The latter are the reverse.

Dworce metra – podobnie jak dworce kolejowe potrafią być magiczne i inspirujące.

Metro stations – just like train stations, they can be magical and inspiring.

Lubię to zdjęcie.

I like this photo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.