W siedzibie ZPAF okręg Śląski w Katowicach lubię bywać. Tym razem oglądałem wystawę prac Gierałtowskiego.

I like to be at the Association of Polish Art Photographers headquarters in the Silesian district of KatowiceAt the headquarters of the Association of Polish Art Photographers I like to be there. This time I watched the exhibition of Gierałtowski’s works.

Świetne zdjęcia. Jak to u Gierałtowskiego…

Great pictures. As in Gierałtowski…

Poszukałem ciekawego odbicia na zdjęcie.

I looked for an interesting reflection for the picture.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.