Zdjęcie wykonane wczesnym wieczorem zza okna biura – w firmie, w której pracuję. Niby wczesny wieczór… jednak za oknem ciemno – pora roku, w której dzień szybko ustępuje miejsca nocy.

A picture taken early in the evening from behind the office window – in the company where I work. It’s like an early evening… but outside the window it’s dark – the time of year when the day quickly gives way to the night.

Lubię odbicia… bardziej w szybie okna niż w lustrze. W szybie okna widać bowiem oprócz odbicia również świat za tą okienną szybą.

I like reflections… more in the window pane than in the mirror. In the window pane you can see the world behind the window pane in addition to the reflection.