Lubię dworce kolejowe… szczególnie nocą. Najciekawsze są te stare, małe w zapomnianych miejscach. Ale w dużych miastach też mają swój klimat.

I like train stations… especially at night. The most interesting are the old, small ones in forgotten places. But in big cities they have their own climate too.

Nie lubię natomiast symetrii.

But I don’t like symmetry.

Idąc peronem – czekając na przyjazd pociągu – od razu spodobał mi się ten kadr. Prawie idealna symetria… ale jednak jarzeniowa lampa łamie tę symetrię – tak jak nadjeżdżający pośpieszny z Warszawy…

Walking on the platform – waiting for the train to arrive – I immediately liked this frame. Almost perfect symmetry… but still the fluorescent lamp breaks this symmetry – just like the rushed one coming from Warsaw…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.