Tak się złożyło, że klika dni musiałem spędzić w szpitalu. Epidemia korona wirusa sprawiła, że oddział, na którym leżałem był prawie pusty. Wstrzymano planowe przyjęcia i na oddziale (jako pacjenci) razem ze mną była tylko jeszcze jedna osoba.

It just so happens that I had to spend a few days in the hospital. The epidemic of the virus’s crown made the ward where I lay almost empty. Scheduled admissions were stopped and there was only one more person in the ward (as patients) besides me.

Trochę spacerowałem wieczorem po pustym oddziale. Taki pusty szpital – szczególnie wieczorem wygląda surrealistycznie…

I was walking around the empty ward a bit in the evening. Such an empty hospital – especially in the evening it looks surreal…