Fotografuję głownie dla przyjemności. Sprawia mi ogromną frajdę oglądanie zrobionych kadrów i wspominanie uwiecznionych na nich chwil, ludzi, przedmiotów…

I photograph mainly for pleasure. It gives me a lot of fun to watch the frames taken and remember the moments, people, objects immortalized on them…

Ale – nie oszukujmy się – co jakiś czas fajnie jest też pokazać własne zdjęcia innym. Wystawy to sól fotografowania!

But – let’s not fool ourselves – from time to time it’s also fun to show your own pictures to others. Exhibitions are the salt of photography!

Nie mam – póki co – żadnej wystawy indywidualnej, ale z wielką przyjemności pokazuję niektóre swoje fotografie przy okazji różnych imprez i wystaw Śląskiego Towarzystwa Fotograficznego.

I do not have – for the time being – any individual exhibition, but it is a great pleasure to show some of my photographs on the occasion of various events and exhibitions of the Silesian Photographic Society.

Wystawy (Exhibitions):

Od najnowszych (From the latest)

Industriada – InduBal (Industrial – Indus’ Ball’s)

Pomiędzy Problemem a Tajemnicą (Between the Problem and the Mystery)

Fotografia jak pamięć bezcenna – Portret “Po Drugiej Stronie” (Photography like priceless memory – Portrait “On the Other Side”)

Fotografia jak pamięć bezcenna (Photography like priceless memory)

Dziewczynka z gazetami (Girl with Newspapers)

Czas Utracony (Time Lost)