„Czas Utracony” to projekt wykonany z okazji XII edycji Galerii Bezdomnej. Edycja ta miała miejsce w Katowicach w Galerii Szybu Wilson i pokazywałem tam swoje prace – ten właśnie projekt wspólnie z przyjaciółmi z Śląskiego Towarzystwa Fotograficznego.

“Lost Time” is a project made on the occasion of the 12th edition of the Homeless Gallery. This edition took place in Katowice at the Wilson Shaft Gallery and I showed my works there – this very project together with friends from the Silesian Photographic Society.

Był to rok 2004 więc czasy zamierzchłe… byłem szczęśliwym posiadaczem nowiutkiego Canona G5 (którego mam zresztą do dzisiaj).  Zdjęcia są multiekspozycją – każde składa się z dwóch niezależnych ujęć. Poczciwy Canon G5 nie miał funkcji multiekspozycji, więc zdjęcia nakładałem w postprodukcji na komputerze. W pierwszych dwóch zdjęciach tryptyku wykorzystałem reprodukcje starych zdjęć z domowego, rodzinnego archiwum.

It was 2004, so it was a long time ago… I was a lucky owner of a brand new Canon G5 (which I have until today). The pictures are multi-display – each consists of two independent shots. An honest Canon G5 did not have a multi-display function, so I put the photos in post-production on the computer. In the first two photos of the triptych I used reproductions of old photos from my home, family archive.

Czas Utracony – Galeria (Lost Time – Gallery)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.