Był początek maja 2004 doku. Zupełnym przypadkiem – jadąc samochodem przez jedną z zabytkowych dzielnic Katowic – dostrzegłem małą dziewczynkę siedzącą na schodach z gazetami trzymanymi na kolanach. Zrobiłem zdjęcie.

It was early May 2004, the dock. By a complete coincidence – driving by car through one of the historic districts of Katowice – I noticed a little girl sitting on the stairs with newspapers on her knees. I took a photo.

Poszukałem miejsca, w którym mógłbym zaparkować samochód i kiedy wróciłem dziewczynki były już dwie i zamiast gazet przeglądały jakąś reklamówkę. A może gazety wylądowały w tej reklamówce? Kto wie? Kiedy podjechałem tam na drugi dzień – dziewczynek oczywiście nie było…

I looked for a place where I could park my car and when I came back the girls were already two and they were looking through some commercials instead of newspapers. Or maybe the newspapers landed in that commercial? Who knows? When I went there the other day, the girls were obviously not there…

Z tych trzech zdjęć powstała historia, którą pokazałem na III Międzynarodowym Festiwalu Fotografii w Łodzi. Wtedy to były początki imprezy, która dzisiaj jest już zupełnie innym wydarzeniem fotograficznym niż w 2004 roku.

From these three photos a story was created, which I showed at the III International Festival of Photography in Łódź. That was the beginning of the event, which today is a completely different photographic event than in 2004.

„Dziewczynka z Gazetami” była elementem wspólnej prezentacji Śląskiego Towarzystwa Fotograficznego, Gliwickiej Grupy Fotograficznej, Grupy Fotograficznej Format z Rybnika, Grupy Fotograficznej Natęchwilę oraz Pracowni fotografii Piotra Muschalika – jako zbiorowej wystawy „Fotografia Śląska”.

“Girl with Newspapers” was an element of a joint presentation of the Silesian Photographic Society, the Gliwice Photographic Group, the Format Photographic Group from Rybnik, Atthemoment Photographic Group and the Photography Studio of Piotr Muschalik – as a collective exhibition “Silesian Photography”.

Dziewczynka z gazetami – Galeria (Girl with Newspapers – Gallery)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.