Cóż lepiej symbolizuje nam zachowywanie pamięci o tych co odchodzą jeśli nie cmentarze? Kiedy pojawił się temat kolejnej zbiorowej wystawy Śląskiego Towarzystwa Fotograficznego – “Fotografia jak pamięć bezcenna” byłem już po plenerze w Lesku.

What better symbolizes us to keep the memory of those who leave if not cemeteries? When the subject of the next exhibition of the Silesian Photographic Society appeared – “Photography as priceless memory” I was already after the open air in Lesko.

Cmentarz żydowski w Lesku ze względu na wiek zachowanych nagrobków uważany jest za jedną z najciekawszych nekropolii w Polsce. Na powierzchni około 3,2 ha przetrwało ponad dwa tysiące kamieni nagrobnych. W materiałach archiwalnych cmentarz po raz pierwszy jest wzmiankowany w 1611 r., kiedy to dwaj chłopi sprzedali leskim Żydom „cztery zagony roli(…)”

Due to the age of the preserved tombstones, the Jewish cemetery in Lesko is considered to be one of the most interesting necropolises in Poland. Over two thousand tombstones have survived on the area of about 3.2 hectares. In the archival materials, the cemetery is mentioned for the first time in 1611, when two peasants sold “four stripes of land (…)” to Lesko Jews.

Ilość zachowanych (choć często poprzewracanych i popękanych) macew robi wrażenie. Jest ich tam więcej niż drzew… taki las macew…

The number of matzevot that have been preserved (though often broken and twisted) is impressive. There are more of them than trees… such a forest of tombstones…

Nie udało mi się odnaleźć tej najstarszej płyty nagrobnej…

I couldn’t find that oldest tombstone…

Fotografia jak pamięć bezcenna – Galeria (Photography like priceless memory – Gallery)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.