„Po drugiej stronie” to projekt, który prezentowany był na IV Wystawie Zbiorowej Śląskiego Towarzystwa Fotograficznego – Fotografia jak pamięć bezcenna – PORTRET. Wernisaż wystawy miał miejsce w dniu 11 kwietnia 2015 roku w Tychach.

“On the Other Side” is a project that was presented at the 4th Exhibition of the Silesian Collective Photographic Society – Photography as priceless memory – PORTRAIT. The opening of the exhibition took place on 11 April 2015 in Tychy.

Jednak zdjęcia, które wykorzystałem w projekcie zrobione były dużo wcześniej bo w 2008 roku – jeszcze moją pierwszą cyfrową lustrzanką – nieocenionym Pentaxem K100D Super.

However, the photos I used in the project were taken much earlier because in 2008 – still my first digital SLR camera – the invaluable Pentax K100D Super.

Do uzyskania efektu końcowego nie stosowałem żadnych fotomontaży. Obróbka głównie polegała na dodaniu szumu i winiety.

I did not use any photomontages to achieve the final result. The treatment consisted mainly of adding noise and vignette.

Fotografia jak pamięć bezcenna – Portret “Po Drugiej Stronie” (Photography like priceless memory – Portrait “On the Other Side”)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.