Kwiaty – maki, róże czy zwykłe – niezwykłe kwiaty polne… pszczoły, trzmiele, motyle a nawet pająki. Rośliny i zwierzęta.

Jak bez nich wyglądałby świat?

Góry, morza, rzeki jeziora… pola, łąki, lasy. Krajobraz.

To wszystko zasługuje na fotografowanie. I sprawia mi to ogromną przyjemność, choć powszechnie uważa się, że zdjęcia kwiatków i motylków są banalne.

I co z tego? 

Flowers – poppies, roses or ordinary – unusual field flowers… bees, bumblebees, butterflies and even spiders. Plants and animals.

What would the world look like without them?

Mountains, seas, rivers, lakes… fields, meadows, forests. Landscapes.

It all deserves to be photographed. And it gives me great pleasure, although it is commonly believed that photos of flowers and butterflies are banal.

So what?

Natura (Nature):

Od najnowszych (From the latest)

Maki (Poppies)