Maki to wyjątkowe kwiaty. Są pięknie czerwone i wyjątkowo delikatne. Ich płatki powiewają nawet na najmniejszym wietrze i są jak jedwab. 

Poppies are unique flowers. They are beautifully red and extremely delicate. Their petals blow even in the smallest wind and are like silk.

W naszej – polskiej świadomości – maki są kwiatami najbardziej historycznie zasłużonymi. To One „zamiast rosy piły polską krew” i to po Nich „szedł żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy był gniew”.

In our – Polish consciousness – poppies are the most historically well-deserved flowers. They are the ones “who saw Polish blood instead of dew,” and it was after them that “a soldier walked and died, but from death anger was stronger”.

Maki na mojej łące w tym roku zakwitły przepięknie. W dużej ilości zaczerwieniły świat. 

The poppies on my meadow bloomed beautifully this year. In large numbers they have redened the world.

Poszedłem je sfotografować – a One pięknie pozowały!

I went to take a picture of them – and they posed beautifully!

Maki – Galeria (Poppies – Gallery)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.