“Cmentarz żydowski w Lesku ze względu na wiek zachowanych nagrobków uważany jest za jedną z najcenniejszych nekropolii w Polsce. Na powierzchni około 3,2 ha przetrwało ponad dwa tysiące kamieni nagrobnych. W materiałach archiwalnych cmentarz po raz pierwszy jest wzmiankowany w 1611 r., kiedy to dwaj chłopi sprzedali leskim Żydom “cztery zagony roli (…)”

“Due to the age of the preserved tombstones, the Jewish cemetery in Lesko is considered to be one of the most valuable necropolises in Poland. Over two thousand tombstones have survived on the area of about 3.2 hectares. In the archival materials, the cemetery is mentioned for the first time in 1611, when two peasants sold the “four lost land (…)” to Lesko Jews.

Będąc w okolicach Leska wybrałem się na spacer po tej wyjątkowej nekropoli, z którego powstały ujęcia w poniższym projekcie.

Being near Lesko, I went for a walk on this unique necropolis, from which the shots in the project below were taken.

Cztery z tych kadrów wykorzystałem do swojej pracy na III Wystawie Zbiorowej ŚTF – 7.11.2014 “Fotografia jak pamięć bezcenna”. Andrzej Koniakowski, który komentował nasze prace z tej wystawy powiedział: “Cmentarz Żydowski. Widziałem już dużo zdjęć takich, ale jest jedno tutaj bardzo dobre, kiedy te macewy pochylone w różne strony i właściwie bardzo blisko siebie dyskutujące, pokazują nam prawie że ludzi dyskutujących jak odejść z tego świata. Gratuluję Arkadiuszu i serdecznie pozdrawiam.”

Four of these frames were used for my work at the 3rd Collective Exhibition of the Polish Film Institute – 7.11.2014 “Photography as priceless memory”. Andrzej Koniakowski, who commented on our works from this exhibition said: “The Jewish cemetery. I have seen a lot of such photographs, but there is one very good one here, when these matzevot leaning in different directions and actually discussing very closely, show us almost that people discussing how to leave this world. Congratulations to Arkady and my warmest greetings.”

To bardzo cenny dla mnie komentarz! Dzięki Andrzeju!

This is a very valuable comment for me! Thanks Andrew!

Galeria projektu (Project Gallery)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.