Tereny po zakładach przemysłowych, których czasy świetności już dawno minęły fascynują mnie jako miejsca, w których kiedyś tętniło życie.

The areas of industrial plants, whose times of splendor are long gone, fascinate me as places where life used to be vibrant.

Dzisiaj umierają a wraz z nimi ich historie i historie ludzi, którzy tam pracowali – często przez większość swojego dorosłego życia.

Today they are dying and with them are their stories and the stories of the people who worked there – often for most of their adult lives.

Przemiany społeczno – gospodarcze spowodowały, że wiele kopalń, hut, zakładów włókienniczych, przeróżnych fabryk już nie istnieje. 

The social and economic changes have resulted in the fact that many mines, steel mills, textile factories and various factories no longer exist. 

Dlatego lubię zapamiętywać na zdjęciach to co jeszcze pozostało i ciągle niszczeje lub jest rozkradane… rozbierane.

That is why I like to remember in the pictures what is left and what is still deteriorating or being stolen… dismantled.

Spacerując z aparatem fotograficznym po takich ruinach przenoszę się w czasie i wyobrażam sobie jak wyglądały te miejsca, wtedy, kiedy toczyło się tu życie.

Walking with my camera through such ruins I move in time and imagine what these places looked like when life was going on here.

Post-Industrial:

Od najnowszych (From the latest)

KWK Mysłowice (Coal Mine Mysłowice)