Kopalnia Węgla Kamiennego „Mysłowice” powstała 18 maja 1837 roku. Gdyby nadal istniała i wydobywała węgiel miałaby dzisiaj 183 lata. W swoim najlepszym czasie zatrudniała ponad 2 500 pracowników.

Mysłowice” Coal Mine was established on May 18, 1837. If it still existed and mined coal, it would be 183 years old today. In its best time it employed over 2,500 workers.

Likwidację kopalni rozpoczęto 1 stycznia 2007 roku a ostatnią tonę węgla wydobyto 7 listopada 2008 roku.

Liquidation of the mine began on January 1, 2007 and the last ton of coal was extracted on November 7, 2008.

Kiedy wspólnie z synem fotografowaliśmy to co z zabudowań byłej kopalni pozostało był marzec roku 2019. Wówczas budynek sortowni choć w ruinie – jeszcze stał. Jego fragment zawalił się w maju 2020 roku.

When my son and I photographed what was left of the buildings of the former mine, it was March 2019, when the sorting plant building, although in ruins, was still standing. Its fragment collapsed in May 2020.

KWK Mysłowice – Galeria (Coal Mine Mysłowice – Gallery)