Historia Kopalni Węgla Kamiennego “Saturn” w Czeladzi jest bardzo ciekawa i warto o niej poczytać – bo choć kopalni od 1996 roku już nie ma to jej duch pozostał.

The history of the “Saturn” Coal Mine in Czeladź is very interesting and worth reading about – because although the mine has been gone since 1996, its spirit remains.

Nie wiem, dlaczego Towarzystwo Górniczo-Przemysłowe przyjęło nazwę “Saturn” ale wiadomo że od 1 kwietnia 1899 roku stało się właścicielem kopalni.

I do not know why the Mining and Industrial Society adopted the name “Saturn”, but it is known that from April 1, 1899 it became the owner of the mine.

Dzisiaj – tak jak napisałem – kopalni już nie ma, ale tam gdzie była dzieją się nadal rzeczy nie z tej Ziemi!

Today – as I wrote – the mine is gone, but where it was, things are still not from this Earth!

Obecnie znajduję się tutaj Galeria Sztuki Współczesnej “Elektrownia” a ściany starych, zniszczonych budynków dawnej kopalni zdobią w wielu miejscach bajecznie kolorowe malowidła – powstałe (jak mi się wydaje) z okazji Industriady 2015 roku.

At present, the Gallery of Contemporary Art “Power Plant” is located here and the walls of the old, dilapidated buildings of the former mine are decorated in many places with fabulously colourful paintings – created (as it seems to me) on the occasion of Industriada 2015.

Bywam w tym miejscu często i zawsze chciałem te malowidła sfotografować. No i w końcu przyszedł ten dzień, kiedy zabrałem ze sobą aparat fotograficzny…

I’ve been to this place a lot and I always wanted to photograph these paintings. And finally the day came when I took my camera with me…

Galeria projektu (Project Gallery)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.