Początek czerwca to czas Industriady.  Inustriada to święto Szlaku Zabytków Techniki. W 2019 roku była jej 10 edycja! Z tej okazji 10 industrialnych zdjęć w cyklu nazwanym ot, zwyczajnie „Nakrętki”.

The beginning of June is the time of Industriada. Inustriada is a celebration of the Technological Monuments Route. In 2019 it was its 10th edition! On this occasion, 10 industrial photographs in a series called ot, simply “Nuts”.

Niby takie nic… nakrętki, ale jednak wspólnie ze śrubą tworzą połączenie. Trwałe… a jak o nie dbać, to i czasami na dziesiątki, setki lat…Lubię industrialną fotografię a jeszcze bardziej post-industrialną.

Nothing like that… nuts, but they do form a connection with the screw. Durable… and how to take care of them, sometimes for dozens, hundreds of years… I like industrial photography and even more so post-industrial photography.

Galeria projektu (Project Gallery)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.