Abstrakcja to mój ulubiony temat fotograficzny. Lubię szukać abstrakcji w naturze ale również w tworach rąk ludzkich. Wszędzie tam, gdzie twórca nie miał zamiaru tworzenia abstrakcji a powstaje ona jedynie w moim spojrzeniu na dany obiekt. Nie ważne czy był to Twórca czy twórca.

Abstraction is my favorite photographic subject. I like to look for abstraction in nature but also in the creations of human hands. Everywhere where the creator had no intention to create abstraction, but it is created only in my view of a given object. It does not matter whether it was the Creator or the creator.

Tym razem w poszukiwaniu abstrakcyjnych form wybrałem się na dach budynku, w którym pracuję. Oprócz metalowych konstrukcji dachowych przypadkowo znalazły się tam nieuprzątnięte po dniu poprzednim plastikowe – białe kanapy do siedzenia.

This time in search of abstract forms I went to the roof of the building where I work. Apart from metal roof structures, there were, by chance, plastic – white sofas for sitting, not cleaned after the previous day.

Odbijające się w stalowych – lustrzanych powierzchniach błękitne niebo i biel tworzywa sztucznego. Cienie i światła. Nieostrości i ostre geometryczne kształty i krawędzie. To jest właśnie to co lubię.

Reflecting blue sky and white plastic in steel mirror surfaces. Shadows and lights. Sharp and sharp geometric shapes and edges. This is what I like.

Galeria projektu (Project Gallery)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.