W tym miejscu mam ogromną przyjemność polecić strony moich przyjaciół, znajomych i bliskich mi ludzi oraz tych, których osobiście nie znam, ale bardzo cenię i często podziwiam.

Here I have a great pleasure to recommend the pages of my friends, acquaintances and people close to me and those I do not know personally, but I appreciate and often admire.

Blog mojego przyjaciela, mentora i nauczyciela – Józefa Wolnego:

A blog of my friend, mentor and teacher – Józef Wolny:

METAFOTOFIZYKA

Blog podróżniczy mojej córki – Soni z mnóstwem fantastycznych zdjęć:

My daughter’s travel blog, Sonia, with lots of fantastic pictures:

KOCHAMBACKPACKING

Komentarze Andrzeja Koniakowskiego to strona Człowieka, który jest jedną z ikon Śląskiej Fotografii. Andrzej to nie tylko Mistrz… to wielki propagator fotografii, nauczyciel i przyjaciel już kilku pokoleń fotografów. Na swojej stronie komentował to, co Jego zdaniem na ten Jego komentarz zasługiwało.

Andrzej Koniakowski’s comments are the website of Man, who is one of the icons of Silesian Photography. Andrzej is not only the Master… He is a great promoter of photography, a teacher and a friend of several generations of photographers. On his website he commented on what in his opinion deserved this comment.

ANDRZEJ KONIAKOWSKI – KOMENTARZE

Strona poświęcona założonemu i redagowanemu wspólnie z przyjaciółmi wydawnictwu fotograficznemu – FramesFactory. Warto poprzeglądać (pobrać) archiwalne numery bo jest tam cała masa fantastycznych zdjeć:

A website dedicated to the photographic publishing house FramesFactory, founded and edited together with friends. It is worth looking through (download) the archival numbers because there are a lot of fantastic pictures:

FRAMESFACTORY